+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa

Każdy nasz Klient ma inne oczekiwania i potrzeby, dlatego też cenę usługi ustalamy zawsze indywidualnie po rzetelnym wywiadzie i negocjacjach z Klientem.

Ceny usług uzależnione są od takich czynników jak: forma prawna spółki, sposób opodatkowania oraz od rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej (stanu zatrudnienia oraz od ilości generowanych przez Klienta dokumentów własnych, a także otrzymywanych dokumentów obcych).

 

CENNIK USŁUG DLA PAKIETÓW BASIC ECONOMY BUSINESS PREMIUM PRESTIGE
od 1 do 10 dokumentów miesięcznie:  120 + VAT 250 + VAT  500 + VAT  1000 + VAT  5000 + VAT 
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie:  350 + VAT  450 + VAT  700 + VAT  1200 + VAT  6000 + VAT 
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie: 450 + VAT  650 + VAT 800 + VAT  1400 + VAT  7000 + VAT
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie:  650 + VAT  800 + VAT  1000 + VAT  1500 + VAT  8000 + VAT 
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie:  800 + VAT  1000 + VAT  1500 + VAT 1900 + VAT 9000 + VAT
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie:  1000 + VAT  1500 + VAT  1900 + VAT  2500 + VAT 10000 + VAT
powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne        
obsługa listy płac i ZUS 20 + VAT 20 + VAT  20 + VAT  20 + VAT  20 + VAT
obsługa kadrowa 30 + VAT 30 + VAT  30 + VAT  30 + VAT  30 + VAT
  działalność
gospodarcza
spółka oddział
zagraniczny
grupa
kapitałowa
stowarzyszenie
i fundacja
ZALECANE PAKIETY BASIC
ECONOMY
ECONOMY
BUSINESS
BUSINESS
PREMIUM
PREMIUM
PRESTIGE 
BASIC
ECONOMY

  

Zakres usług w ramach pakietu BASIC
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • pełna obsługa ZUS: sporządzanie comiesięcznych deklaracji, informowanie o należnych opłatach
 • kompleksowe sporządzanie i rozliczanie płac pracowników (wynagrodzenia, nadgodziny, zwolnienia lekarskie, nieobecności, urlopy)
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
Zakres usług w ramach pakietu ECONOMY
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • pełna obsługa ZUS: sporządzanie comiesięcznych deklaracji, informowanie o należnych opłatach
 • kompleksowe sporządzanie i rozliczanie płac pracowników (wynagrodzenia, nadgodziny, zwolnienia lekarskie, nieobecności, urlopy)
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT oraz deklaracji ZUS
 • sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28,
Zakres usług w ramach pakietu BUSINESS
 • kontrola nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje podatku od towarów i usług )
 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (bilans, rachunek wyników, zmiany na kapitale, przepływy pieniężne, podatek dochodowy odroczony)
 • opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości
 • przygotowywanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych (CIT-2, CIT-10,CIT-8, IFT,VAT-7,VAT-UE,PIT-4R)
 • pełna obsługa ZUS: sporządzanie comiesięcznych deklaracji, informowanie o należnych opłatach
 • kompleksowe sporządzanie i rozliczanie płac pracowników (wynagrodzenia, nadgodziny, zwolnienia lekarskie, nieobecności, urlopy)
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz deklaracji ZUS
 • sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP
 • Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • Reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS
Zakres usług w ramach pakietu PREMIUM
 • kontrola nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje podatku od towarów i usług )
 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (bilans, rachunek wyników, zmiany na kapitale, przepływy pieniężne, podatek dochodowy odroczony)
 • opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości
 • przygotowywanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych (CIT-2, CIT-10,CIT-8, IFT,VAT-7,VAT-UE,PIT-4R)
 • pełna obsługa ZUS: sporządzanie comiesięcznych deklaracji, informowanie o należnych opłatach
 • kompleksowe sporządzanie i rozliczanie płac pracowników (wynagrodzenia, nadgodziny, zwolnienia lekarskie, nieobecności, urlopy)
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz deklaracji ZUS
 • sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy w formie uzgodnionej z klientem
 • Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • Obsługę zwrotów VAT
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych w tym sporządzanie prognoz finansowych
 • Reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS
Zakres usług w ramach pakietu PRESTIGE
 • kontrola nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje podatku od towarów i usług )
 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (bilans, rachunek wyników, zmiany na kapitale, przepływy pieniężne, podatek dochodowy odroczony)
 • opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości
 • przygotowywanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych (CIT-2, CIT-10,CIT-8, IFT,VAT-7,VAT-UE,PIT-4R)
 • pełna obsługa ZUS: sporządzanie comiesięcznych deklaracji, informowanie o należnych opłatach
 • kompleksowa obsługa kadrowo- płacowa,
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz deklaracji ZUS
 • sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP
 • Reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • Obsługę zwrotów VAT
 • Sporządzanie raportów dla klienta, w tym dla podmiotów z dużych grup kapitałowych notowanych na światowych giełdach (US GAAP, MSSF)
 • Analizę kosztów i pomoc w ich restrukturyzacji
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Współpracę z biegłymi rewidentami podczas audytów
 • Wyprowadzenie zaległości powstałych przed zawarciem umowy
 • Reprezentację klienta przed urzędem skarbowym, również w zakresie kontroli
 • Sporządzanie raportów na potrzeby wewnętrzne firmy:
  pakiety konsolidacyjne,
  raporty kontroli wewnętrznej,
  raporty na potrzeby rachunkowości zarządczej,
  inne wg uzgodnionych wzorców

+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa