+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa

 

1. Książka przychodów i rozchodów

2. Kadry i Płace

3. Reprezentacja przed urzędami

4. Analizy i informacje

5. Twoje profesjonale biuro

6. Inne usługi

 

1. Książka przychodów i rozchodów

Zakres naszych usług obejmuje miedzy innymi:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt)

Przygotowywanie i składanie w urzędach deklaracji (PIT i VAT)

Zamykanie roku obrotowego oraz sporządzanie sprawozdań finansowych

Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników

Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i rachunków do umów

Sporządzanie list płac

Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji (ZUS, PFRON, PIT 4)

Kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS, Inspekcją Pracy, PFRON, GUS

Nasze usługi z zakresu księgowości oraz kadr i płac świadczymy przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych umożliwiających naszym klientom stały dostęp do ksiąg rachunkowych 24 h/ 7 dni w tygodniu.

Nasi księgowi na bieżąco konsultują z doradcami podatkowymi możliwe sposoby prezentowania w księgach transakcji klientów gwarantujące optymalizację obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

 

2. Kadry i Płace

Oferujemy kompleksowe usługi związane ze sporządzaniem listy płac, tj:

Sporządzanie listy płac - kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnego rodzaju umów,

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

Obliczanie składek ZUS,

Przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,

Prowadzenie kart wynagrodzeń,

Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,

Roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy,

Elektroniczne lub papierowe przygotowywanie przelewów,

Przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników.

 

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie:

 

3. Reprezentacja przed urzędami

Reprezentacja podatnika przed organami skarbowymi

Reprezentacja podatnika przed sądem

Pisanie wyjaśnień i odwołań od decyzji organów skarbowych

Przygotowywanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych

 

4. Analizy i informacje

Dla firm o małej lub średniej wielkości używanie arkuszy Excela do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych nie jest już wystarczające. Firmy posiadają prawdziwe góry informacji do przeanalizowania, jeśli chcą odkryć, co tak naprawdę zwiększa ich sprzedaż.

Firmy gromadzą szczegółowe wiadomości o poszczególnych konsumentach, wprowadzają nowe kanały sprzedaży czy rozszerzają asortyment - danych przybywa.

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji otrzymanych od klienta.

 

5. Twoje profesjonalne biuro

Nie musisz być dużą firmą, aby wyglądać profesjonalnie! Twoja Nowa Firma nie musi być zlokalizowana w garażu czy mieszkaniu – udostępnimy Ci adres siedziby, zapewnimy pełną obsługę recepcyjną, jeśli trzeba skorzystasz z naszej w pełni wyposażonej sali konferencyjnej. Stworzymy Ci od podstaw Twoje Profesjonalne Biuro.

 

6. Inne usługi

Czy wiesz, że możesz prowadzić firmę w bardziej oszczędny sposób?

Zarówno szybko rosnące przedsiębiorstwa, jak i ustabilizowane firmy mogą skorzystać z naszej ekspertyzy w implementowaniu programów oszczędnościowych.

Proponujemy trzy metody:

Racjonalizacja

- Identyfikacja zbędnych kosztów

- Ujednolicenie bazy kosztowej – używanie jednej marki, lub używanie jednego typu produktów

- Zmiana na tańsze rozwiązania

Wdrożenie ujednoliconego systemu handlowego

- Importy danych handlowych do Księgi

- Importy / exporty wyciągów bankowych

- e-dokumenty

Zwiększenie efektywności procesów

- Wydłużenie terminów płatności

- Ujednolicenie procesów logistycznych

- Wprowadzenie systemów kontroli kosztów

 

+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa