+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa

 

1. MSSF

2. Kadry i Płace

3. Reprezentacja przed urzędami

4. Wsparcie księgowe

5. Sprawozdawczość

6. Twoje profesjonale biuro

7. Analizy Zarządcze

 

1. MSSF

Sporządzamy dokumentację przekształcenia sprawozdań na MSSF, oferujemy dowolną pomoc we wdrożeniu MSRów/MSSFów

 

2. Kadry i Płace

Oferujemy prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewniamy pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami.

 

3. Reprezentacja przed urzędami

Reprezentacja przed urzędami podatkowymi jest niezbędnym elementem w przypadku prowadzenia szybko rozwijającego się biznesu. Reprezentacja przed urzędami, polega na reprezentowaniu klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami państwowymi. Reprezentacja, może przebiegać tylko na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez klienta. Jeżeli chcesz zaoszczędzić swój czas, nie stać w kolejkach i przeznaczyć go na inne czynności, skorzystaj z ofert reprezentacji.

 

4. Wsparcie księgowe

Projektujemy i wdrażamy procedury zamknięcia miesiąca oraz raportowania statutowego i zarządczego,

Optymalizujemy istniejący proces zamykania ksiąg w celu przyspieszenia raportowania,

Oferujemy wsparcie w wybranych czynnościach zamknięcia ksiąg (np. uzgadnianie rozrachunków, wycena aktywów i pasywów itp),

Opracowujemy dokumentację zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Projektujemy plany kont, zasady obiegu dokumentów, opracowujemy wzory typowych dokumentów księgowych (także sprawozdań finansowych),

 

5. Sprawozdawczość

Sporządzamy:

jednostkowe sprawozdania finansowe,

skonsolidowane sprawozdania finansowe,

raporty giełdowe,

 

6. Twoje profesjonalne biuro

Zajmij się swoją główną działalnością, bez potrzeby zagłębiania się w techniczne aspekty prowadzenia biznesu. Decydowanie się na przekazanie wyspecjalizowanej firmie określonych zadań związanych z prowadzoną działalnością dyktowane jest często poszukiwaniem oszczędności. Nasza firma posiada pakiety usług komplementarnych do usług biurowych, fachowe porady i wiele innych, które zależą m.in. od indywidualnych preferencji klienta. Dzięki temu klient posiada wszystko w jednym miejscu i ma pewność, że usługi, które otrzymuje są świadczone profesjonalnie i na preferencyjnych warunkach w porównaniu z cenami rynkowymi. Rzetelnie, szybko i solidnie uzyskasz pomoc w korespondencji z instytucjami - odpowiedzi na pisma, wyjaśnienia, odwołania, skargi, zażalenia. Co najważniejsze Państwo nie są obciążeni umową o pracę, idącymi za nią kosztami i konsekwencjami prawnymi.

Świadczymy usługi administracyjne i prawne w zakresie sporządzania pism z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych, zastępstwa w sprawach urzędowych. Pełną obsługę prawną, administracyjną i księgową Firm, w tym również postępowanie windykacyjne w stosunku do nieuczciwych kontrahentów, postępowanie odszkodowawcze oraz doradztwa w zakresie pozyskania dotacji unijnych. Ponadto proponujemy pomoc asystencką, która ułatwia codzienne funkcjonowanie Firm.
Wszystkie dokumenty, pisma, wnioski przygotowywane są z najwyższą starannością tak, aby zakres wykonywanych usług był zgodny z przepisami prawa obowiązującego.
Oferujemy usługi administracyjne i biurowe dla małych, dużych, nowopowstałych oraz mobilnych firm, które chcą ograniczyć koszty prowadzenia biura do niezbędnego minimum. Proponujemy zarówno długofalową współpracę jak i jednorazową realizację usługi. Przygotowujemy indywidualne pakiety usług w zależności od deklarowanych przez Klienta potrzeb. Dbanie o standardy etyczne i dyskrecję w naszej pracy stawiamy na równi, z jakością świadczonych przez nas usług.

 

7. Analizy Zarządcze

Analizy biznesowe umów, doradztwo w zakresie sporządzania umów

Dobór optymalnych źródeł finansowania

Biznes plany

Budowanie strategii firmy

 

 

+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa