+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa

W ramach obsługi spóki realizujemy następujące zagadnienia:

 

1. Księgowość

2. Kadry i Płace

3. Reprezentacja przed urzędami

4. Sprawozdawczość

5. Audyt

6. Doradztwo podatkowe

7. Analizy zarządcze

8. i-Księgowość

 

 

1. Księgowość

Zakres naszych usług obejmuje miedzy innymi:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt)

Przygotowywanie i składanie w urzędach deklaracji (PIT, CIT i VAT)

Zamykanie roku obrotowego oraz sporządzanie sprawozdań finansowych

Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników

Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i rachunków do umów

Sporządzanie list płac

Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji (ZUS, PFRON, PIT 4)

Kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS, Inspekcją Pracy, PFRON, GUS

 

 2. Kadry i Płace

Nasze usługi z zakresu kadr i płac świadczymy przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.

Nasi księgowi na bieżąco konsultują z doradcami podatkowymi możliwe sposoby prezentowania w księgach transakcji klientów gwarantujące optymalizację obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

 

3. Reprezentacja przed urzędami

Będziemy Cię reprezentować przed urzędem skarbowym, ZUS, GUS, urzędem gminy oraz wszelkimi innymi urzędami, do których zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteś zobligowany składać różne dokumenty, pisma i deklaracje.

 

4. Sprawozdawczość

Sporządzamy:

jednostkowe sprawozdania finansowe,

skonsolidowane sprawozdania finansowe,

raporty giełdowe

 

5. Audyt

Współpraca z Polska Grupą Audytorską PGA, zrzeszającą doświadczonych biegłych rewidentów i konsultantów.

Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych

Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych

Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz dokonywanie innych czynności Biegłego Rewidenta wynikających z kodeksu spółek handlowych

Badanie wykorzystania dotacji unijnych

Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych

Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych

Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz dokonywanie innych czynności Biegłego Rewidenta wynikających z kodeksu spółek handlowych

Badanie wykorzystania dotacji unijnych

 

6. Doradztwo podatkowe

Współpraca z kancelarią prawno podatkową Ferretti – Bębenek (www.ferretti-bebenek.pl), którą stanowi zespół posiadających kilkunastoletnie doświadczenie doradców podatkowych i radców prawnych.

Świadczymy w tej dziedzinie następujące usługi:

Outsourcing działu podatkowego firmy – stała obsługa podatkowa przedsiębiorstw, rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych w zakresie podatku CIT, podatku VAT, podatku akcyzowego, podatku PIT oraz rozliczeń ZUS, należności celnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

Reprezentacja Klientów i obsługa postępowań podatkowych przed organami podatkowymi i skarbowymi w całej Polsce, a także przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Audyty podatkowe i audyty prawne;

Planowanie i optymalizacja podatkowa;

Obsługa prawna przekształceń własnościowych (M&A) – łączenia, fuzje, likwidacje, przejęcia i inne;

Doradztwo w zakresie cen transferowych obejmujące m.in. opracowanie polityki i dokumentacji cen transferowych, a także opracowanie modelu podziału kosztów w grupie oraz przygotowanie specjalnych umów o podziale kosztów;

Doradztwo prawne i podatkowe związane z prowadzeniem działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

 

7. Analizy zarządcze

analizy biznesowe umów, doradztwo w zakresie sporządzania umów

dobór optymalnych źródeł finansowania

biznes plany

budowanie strategii firmy

 

8. i-Księgowość

Posiadamy rozwiązania informatyczne, które mają za zadanie wspierać prowadzenie i zarzadzanie firmą.

Narzędzia te pozwalają m.in. zabezpieczać dane, wspierać decyzje biznesowe, budować wielokanałową sprzedaż, czy też outsourcować obsługę księgową. Nasze rozwiązania są dostosowane zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw.

Jednym z narzędzi jest Pulpit Manadżera pozwalający klientom biura zdalne łączenie się i bieżący wgląd w dane swojej firmy (płatności, podatki, zestawienia księgowe).

+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa